Voorbeeld 3: De "A"

De letter zegt eigenlijk al hoe de hindernis eruit ziet. Het verschil tussen de brug en de "A" is dat deze een stuk steiler is, er moet iets meer vaart gemaakt moet worden en er is geen rustpunt zoals op de loopplank bij de brug. De "A" bestaat hier uit 2 gelijke planken van 125cm die m.b.v. een pianoscharnier aan elkaar bevestigd worden.

Ook hier is een onderstel nodig voor ondersteuning en versteviging van de hindernis, deze wordt iets anders dan het onderstel van voorbeeld 2 omdat deze hoger moet worden en in de "nok" van de "A" de hindernis ondersteund.

Het onderstel van "A" bestaat ook uit drie delen nl:

  • Eén plankje van 15cm (1) deze komt in de nok van de "A";
  • één plank van 45cm(2), deze bepaald de hoogte van de hindernis;
  • en laatste plank van 50cm(3) fungeert als voet van het onderstel en zorgt voor de stabiliteit van de hindernis.

Schroef plank 2 in het midden, op de kopse kanten vast aan de andere planken op dezelfde wijze als bij het onderstel van de brug.

Konijnen-A-brug-voorbeeld3bKonijnen-A-brug-voorbeeld3a