Privacy verklaring

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Dierentrainer.nl/Fit2gether
Bij Dierentrainer.nl/Fit2gether kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is o.a. noodzakelijk voor onze (financiële) administratie, en om later terug te kunnen vallen op de verslaglegging van consulten.

Onze plichten
Dierentrainer.nl/Fit2gether is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de organisatie plaatsvindt, en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Dierentrainer.nl/Fit2gether zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten op de laatste stand van zaken.

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor dienstverlening (voorbereiding op en verslaglegging van consulten; en communicatie met u);
 • voor de financiële administratie;
 • om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten;
 • om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn met inachtneming van de wettelijke mogelijkheden zoals bewaarplicht financiële gegevens bedrijven.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Dierentrainer.nl/Fit2gether verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Dierentrainer.nl/Fit2gether gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken, en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer jij de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Omdat wij graag willen weten hoe onze bezoekers deze website gebruiken, zodat wij het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Meer informatie over het beleid van Google kun je hier vinden: [https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/]. Deze Google Analytics cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Doorgifte aan een derde land
Een deel van de bovenvermelde bedrijven wiens cookies geplaatst worden, zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Via de website Your Online Choices [http://www.youronlinechoices.com/be-nl/] kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links
Op onze website zul je links of social media buttons naar externe websites aantreffen. Door op een link of button te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.