Konijnentaal

Net als de meeste dieren maken konijnen gebruik van lichaamstaal om te communiceren. De stand van de oren en de houding van het lichaam zijn signalen die ons iets vertelen over zijn gemoedstoestand en intenties. Voor een goede relatie met uw konijn is het dan ook zeker belangrijk dat u zijn ‘taal’ leert herkennen. Zo leert u hem zo begrijpen, en kunt u beter inspelen op zijn gedrag. Een echt samenspel tussen u en uw konijn wordt mogelijk.

Konijnen moeten als prooidier hun uiterste best moeten doen om zo weinig mogelijk op te vallen in hun omgeving. Konijnentaal is dan ook behoorlijk subtiel als we het bijvoorbeeld  vergelijken met een hond of kat. En hoewel geluiden ook zeker deel uitmaken van konijnentaal, communiceren konijnen voornamelijk middels lichaamstaal. Vooral de oren van uw konijn vertellen u veel. Een konijn met rechtopstaande oren is dan ook iets makkelijker te lezen dan een hangoorkonijn.

 

Net als de meeste dieren maken konijnen gebruik van lichaamstaal om te communiceren. De stand van de oren en de houding van het lichaam zijn signalen die ons iets vertelen over zijn gemoedstoestand en intenties. Voor een goede relatie met uw konijn is het dan ook zeker belangrijk dat u zijn ‘taal’ leert herkennen. Zo leert u hem zo begrijpen, en kunt u beter inspelen op zijn gedrag. Een echt samenspel tussen u en uw konijn wordt mogelijk.
Konijnen moeten als prooidier hun uiterste best moeten doen om zo weinig mogelijk op te vallen in hun omgeving. Konijnentaal is dan ook behoorlijk subtiel als we het bijvoorbeeld  vergelijken met een hond of kat. En hoewel geluiden ook zeker deel uitmaken van konijnentaal, communiceren konijnen voornamelijk middels lichaamstaal. Vooral de oren van uw konijn vertellen u veel. Een konijn met rechtopstaande oren is dan ook iets makkelijker te lezen dan een hangoorkonijn.

Geluiden

 • Zachtjes met de tanden knarsen (soort maalgeluid)
  Een zacht geluid wat gebruik wordt als het konijn zich prettig voelt. Het is een positief teken bijvoorbeeld wanneer u uw konijn aait.
 • Hard met de tanden knarsen
  Dit geluid is harder en vaak wat langzamer. Meestal zie je dat zijn ogen groot zijn. Dit is een stress signaal gebruikt wanneer het dier angstig, nerveus of pijn heeft.
 • Grommen of brommen
  “Ga weg, ik ben bang van je of ik wil dit niet”. Bijvoorbeeld bij nagels knippen, of in de buurt komen van het hok.
 • Niezen
  Vaak in stress situaties of iets waar uw konijn het niet mee eens is.
 • Stampen
  Het konijn is bang, of boos, vindt dat er gevaar dreigt of is het er niet mee eens. Kan soms ook voor aandacht zijn. Wanneer een konijn stampt voor aandacht zal hij andere lichaamstaal laten zien. Een bang of angstig konijn zal meer in elkaar gedrukt zitten en grotere ogen hebben.
 • Fluitend/blazend kort geluid
  Teken ongenoegen
 • Zoemend rondjes om je heen lopen
  Verliefdheid, aandacht trekken, hormonaal bepaalt. Soms laten ze ook wat stinkende keutels vallen
 • Gillen/krijsen
  Voor iets doodsbang zijn

Houdingen

 • Neus tegen lichaam duwen/stoten
  Aandachttrekken
 • Plat op de grond liggen, gespannen, oren naar achter
  Het dier vindt iets of een situatie onveilig.
 • Op drie poten staan/zitten, en 1 poot opheffen
  Alert en het niet volledig vertrouwen
 • Het konijn staat op vier poten. Achterpoten zijn aangespannen en oren plat in de nek
  Aanvallen. Eventueel kan het dier van te voren grommen of brommen.
 • Hoofd en eventueel nek uitgestrekt, soms met ogen dicht, hoofd meestal laag bij de grond
  Aandacht vragen/eisen. Een konijn kan dit zowel bij mensen als andere konijnen doen. Wanneer ze dit bij andere konijnen vragen, willen ze vaak gewassen worden of tegen elkaar aanliggen.
 • Op de zijkant of rug rollen
  Het dier is heel erg op zijn gemak en relaxt. Ogen zijn dan half gesloten nadat hij op zijn zij of rug is gerold.
 • Plat op de grond liggen, ontspannen houding, kop/kin op de grond, oren ontspannen naar zijkant
  Het dier is ontspannen
 • Oren naar voren en alert kijken
  Iets interessants zien
 • Rechtop staan op twee achterpoten
  Alert, rondkijken wat er gaande is, nieuwsgierig. onderzoekend, ontdekkend.
 • Op vier poten staan waarbij de achterste poten een beetje uitstrekt en kop omhoog
  Alert, rondkijken wat er gaande is, nieuwsgierig
 • Met zijn onderkin ergens over heen wrijven (Chinning)
  Territorium afzetten. Een konijn zijn geurklieren over dingen heen wrijven, daarmee zeggende dat een item, dier of mens van hem is. 
 • Achter elkaar rennen/jagen
  Konijnen rennen achter elkaar als onderdeel van seksueel gedrag. Daarbij staat de staart vaak omhoog. Er kan ook onenigheid tussen twee individuen zijn. Daarnaast kunnen ze dit ook voor de lol doen. Soms ontaard dit in problemen omdat een konijn dan achter mensen voeten of andere huisdieren aangaat.
 • Op elkaar rijden
  Hiermee bepalen ze o.a. de rangorde. Dit kan zowel vanaf de voor- als achterkant. Zowel de voedster als de ram kan dit doen. Indien er een stress situatie is, zullen ze dit gedrag vaker vertonen. Bijvoorbeeld bij een (te) klein hok.
 • Een konijn welke verstijfd/bevriest en in elkaar duikt
  Het konijn is bang of kan ziek zijn.
 • Het schudden van de voorpoot
  Het met een korte beweging afschudden van de voorpoot, terwijl het konijn recht overeind zit. Meestal opgevolgd door wassen.
 • Sproeien
  Konijnen kunnen elkaar besproeien met urine. De mannen doen dit vaker dan de vrouwen, maar ook de vrouwtjes kunnen dit doen. Soms gebeurt dit ook naar mensen toe. Het kan seksueel zijn, maar het kan ook agressief gedrag zijn.
 • Gespannen de kop,oren en nek naar voren, grote ogen.
  De poten staan meestal ver uit elkaar en het konijn leunt naar voren. Het dier is nieuwsgierig, maar wel voorzichtig en ontdekt een nieuw gebied of een nieuw ding/dier.
 • Luchtdraai (Binkie)
  Tijdens het rennen, springt het konijn in de lucht en draait zich. Het konijn is dan in een vrolijke, actieve bui.

Divers

 • Rond je voeten draaien (vooral als je beweegt), staart is vaak omhoog
  Seksueele gedrag. Het dier vindt een ander dier (of mens) leuk. Soms kan het zijn dat ze daarna op een persoon of konijn gaan rijden. Soms kan het ontaarden in een nip.
 • Coprofagie
  Het konijn eet (meestal direkt vanuit de anus) zachte met vochtige keutels. Zie het hoofstuk over voeding. Dit is normaal gedrag.
 • Likken
  Bijvoorbeeld hand/arm/hoofd.  Verzorging, een teken van vriendschap en vertrouwen. Indien uw konijn bij u likt is dat een goed teken. Voor konijnen kan het wassen ook met hiërarchie te maken hebben. Degenen die gewassen wordt kan de dominante zijn.
 • Zachtjes bijten (nippen)
  Schiet nou eens op, aandacht eisen (en soms hebben geleerd dat dit werkt)
 • Overal keutels achterlaten
  Dit is mijn territorium. Bijvoorbeeld als er iets nieuws in de woonkamer is of in de kooi of er is visite (ander dier, ander konijn, ander mens)
 • Met dingen gooien
  Het dier wil iets uit de weg hebben. Het kan een boze emotie zijn. Het dier kan ook baldadig zijn. Een jong konijn zal dit vaker doen, dan een volwassen konijn.
 • Haren uit het lichaam trekken
  Een voedster die zwanger is en een nest wil maken of een voedster die schijnzwanger. (Ze legt het meestal in een hoek of in het nachthok). Soms gedragsmatig gedrag door bijvoorbeeld eenzaamheid/verveling
 • Kop schudden
  Het konijn is vrolijk en schudt zijn kop heen en weer. Lijkt een beetje op een Binkie, aar dan zonder te springen. Soms komen de poten wel los van de grond. Het is blijdschap, gek doen.
 • Kwispelen
  Opwinding, bijvoorbeeld als er lekker eten aankomt. Soms ook wanneer een dier geïrriteerd is.
 • Kontschudden
  De huid van de rug achteraan bij de kont, trekt heen en weer/op en neer. Van voor naar achteren. Dit doen ze als ze iets heel erg lekkers eten. Zoals een paard doet als er een vlieg op zijn lijf zit).
 • Smal neusje
  Het konijn trekt zijn wangen een beetje naar binnen waardoor hij een smal neusje krijgt. Vaak is dit bij angst of pijn of stress. Een ontspannen neus is breed.

Bronvermelding

De volgende site(s) zijn informatief en zijn bronnen van dit artikel: